Thông tin Ban Lãnh đạo

Mr Nguyễn Hoàng Nam – Vice President

Sinh năm: 1994

Trình độ: Cử nhân Quản lý xây dựng Trường Đại học Royal Melbourne Institute of Technology (Australia)

Quá trình công tác

* T11/2014 – T02/2015: Quản lý dự án tại Nikken Sekkei Việt Nam

* T11/2015 – T03/2016: Trợ lý thiết kế tại Tập đoàn Sun Group, Việt Nam

* T03/2018 – T03/2019: Quantity Surveyor tại Melbourne University, Australia

* T04/2019 – T03/2020: Giám đốc dự án tại Công ty Cổ phần Tân Sáng, Việt Nam.

* T3/2019 đến nay: tham gia góp vốn và là Phó chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Viettime Holdings